ทีมงานวิศวกร CP เข้าเยื่ยมชมโรงงาน
หลังได้ใช้ ลูกยางชั่วโมงยาวนาน
 

หลังจากที่ CP ได้ใช้งานลูกยางสีข้าวสปอร์ตแมนเปรียบเทียบกับลูกยางทุกยี่ห้อในตลาดผลลัพคือ
ชั่วโมงงานของลูกยางสปอร์จแมนยาวนานสูงสุด เป็นที่ประทับใจ
    ทางทีมวิศวกรจาก CP จึงอยากเยื่ยมชมโรงงานเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในด้านการควบคุมคุณภาพ
ให้ได้ชั่วโมงงานยาวนาน อย่างต่อเนื่อง เหมือนกันทุกลูก 
    ทีมงานสปอร์ตแมน ต้อนรับทีมวิศวกร พาชมโรงงาน และได้พบปะกับพนักงานผลิตสอบถามถึงการผลิต
ในแต่ละขั้นตอน จนมั่นใจว่าโรงงานสามารถที่จะส่งมอบสินค้าคุณภาพคงที่ได้อย่างต่อเนื่อง
 

MUIL0330
MUIL0335
MUIL0333
เเจ้งลูกค้า 17-06-64 2
เเจ้งลูกค้า 17-06-64 3
เเจ้งลูกค้า 17-06-64 4
เเจ้งลูกค้า 18-06-64 78
เเจ้งลูกค้า 18-06-64 5
เเจ้งลูกค้า 18-06-64 6
เเจ้งลูกค้า 17-06-64 2
เเจ้งลูกค้า 17-06-64 5
เเจ้งลูกค้า 18-06-64 3