Please reload

Follow Us

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการนำข้าวที่เสื่อมคุณภาพในสต๊อกของรัฐ ซึ่งได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการมีจำนวนทั้งสิ้นปริมาณ 4 ล้านตันในโกดังเก็บข้าว นำมาผลิตเป็นเอทานอล ดังนั้น ภายในสัปดาห์...

จากตอนที่แล้วที่กล่าวถึงภาคการเกษตรที่ถูกปรับเปลี่ยนไป วันนี้เรามาต่อกันในส่วนการปรับเปลี่ยนจากแรงงานสู่เครื่องจักรกลกันค่ะ

      ดร.ซามาเรนดู ได้เปรียบเทียบน้อยกลับไปถึงรูปแบบการทำนาดั้งเดิมของเอเชียที่มีลักษณะของการใช้แรงงาน ซึ่งพบว่ามีค่าจ้างแรงงานเป็นองค์ประกอบของต้...

      ช่วงเวลา 5 - 10 ปีที่ผ่านมา ระบบการผลิตข้าวของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะในทวีปเอเชียซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวกว่า 90% ของผลผลิตข้าวโลก ความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนอุปสงค์และอุปทานของข้าวในโลก รวมทั้งนโยบายข้าวของแต่ละประเทศที่แตกต่าง...

      เราไม่มีวันรู้ว่าพรุ่งนี้ราคาข้าวเปลือก-ข้าวสารจะขึ้นราคา หรือลงราคาสถานการณ์แบบนี้การบริหารแบบสู้ๆและแลกหมัด ใจร้อน ไม่รอบคอบมีแต่จะล้มเหลว บางคนชอบสู้ด้วยเดิมพันสูงๆ แล้วมานั่งเสียใจมีให้เห็นบ่อยๆ ต้องมีสติ รอบคอบ คิดใตร่ตรองให้รอบคอบอีกนิด การสู้ อย่างอ่อนประส...

        สัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ เป็นเรื่องของกับดักสำคัญของธุรกิจครอบครัว ว่าทำไมธุรกิจครอบครัวจำนวนมากถึงไม่ยั่งยืนเท่าที่ควร และส่วนใหญ่จะไม่สามารถอยู่เกินรุ่นที่สองหรือรุ่นที่สาม โดยผมเรียบเรียงมาจากบทความของ George Stalk และ Henry Foley ในชื่อ Av...

        ในวารสาร Harvard Business Review ฉบับเดือนมกราคม กุมภาพันธ์นี้ มีบทความหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว เขียนโดย George Stalk และ Henry Foley ในชื่่อ Avoid the traps that can destroy family business หรือ ถ้าแปลง่ายๆ คือการให้หลีกเลี่ยงกับดักและหลุมพรางสำห...