SPORTMAN

ลูกยางสีข้าว

สีน้ำเงิน

สีครีม

CLICK  PICTURE  ZOOM

SPORTMAN

เราเป็นผู้ผลิตลูกยางสีข้าวเปลือก รายเดียวในประเทศไทย

ที่ได้รับอนุญาติแสดงเครื่องหมาย

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.633-2531)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกยางสีขาว

ตามกำหนดมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม     (มอก,JIS)

ค่าความต้านทานแรงดึง

      ค่าความต้านทานแรงดึงของลูกยางสีข้าวสีครีมมีค่า เท่ากับ 14 MPA และลูกยางสีน้ำเงินมี่ค่า เท่ากับ 14 MPA

% การยืดของยาง ณ จุดขาด

      ค่าการยืดของยาง ณ จุดขาด ลูกยางสีครีมมีค่ามากกว่า หรือ เท่ากับ 350% และลูกยางสีน้ำเงินมีค่ามากกว่า หรือ เท่ากับ 350%

การเสื่อมสภาพของยางโดยอบความร้อนที่อุณหภูมิ 80 C  ̊ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

    ลูกยางสีครีม ก่อนอบมีค่า = 90 IRHD หลังอบมีค่า = 88 IRHD และลูกยางสีน้ำเงิน ก่อนอบมีค่า = 95 IRHD หลังอบมีค่า = 93 IRHD (หลังอบ = 88+-3 IRHD)

*ความแข็งของยางหลังผ่านการอบห้ามต่ำกว่า 72 IRHD*

คุณสมบัติพิเศษของยาง NBR

  “NBR” (Acrylonitrile Butadiene Rubber) หรือ ยางไนไตรล์ เป็นยางที่มีคุณสมบัติให้การต้านทานต่อการสึกหรอ (abrasion resistance)ทนต่อสารทไละลาย เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง กรด ได้อย่างดีเยี่ยม  วัสดุเนื้อยาง NBR ปราศจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ด้วย Silver nano 

ด้วยคุณสมบัติของยางไนไตรล์ที่ทนต่อการสึกหรออยู่แล้วบวกกับการคัดสรรสารเคมีตัวเติมระดับเกรดเอ จึงทำให้ลูกยางสีข้าวเดชชัยรับเบอร์มีชั่วโมงการทำงานสูง สีได้นานถึง 50 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

 

โครงสร้างทางเคมีของ NBR หรือ ยางไนไตรล์