top of page

มาสร้างแบรนด์ข้าวไทย ให้ดังไกลไปทั่วโลกกันเถอะ!!

ข้าวไทยเป็นพืชอาหารประจำชาติที่มีตำนานประวัติศาสตร์มายาวนานปรากฏ เป็นร่องรอยพร้อมกับอารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปี ข้าวไทยมีหลากหลายสายพันธ์ุ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ต่างมีเอกลักษณ์ประจำตัวที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมาก ทั้งรูปร่าง สี คุณค่าทางสารอาหาร และความหอมอร่อย จึงทำให้ข้าวไทย แตกต่างจากข้าวของประเทศอื่นเป็นอย่างมาก

ซึ่งเอกลักษณ์และคุณสมบัติของข้าวไทยเรานี้ ผู้ที่รู้เรื่องข้าวดีที่สุดคงเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเถ้าแก่โรงสี ที่คลุกคลีอยู่กับข้าวแทบจะทุกวัน เพราะฉะนั้นแล้ว เรามาสร้างแบรนด์ข้าวของแต่ละโรงสีให้ทุกคนได้รู้จักกันเถอะค่ะ ให้ดังไกลไปทั่ว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างคุณค่าของข้าวไทยให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป เหมือนกับ VDO สารคดีสั้น ของโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว เรื่องนี้ค่ะ


Featured Posts
Recent Posts