top of page

"9 เคล็ดลับความสำเร็จ ของการสืบทอดทางธุรกิจ" (ตอนที่ 1)

ทุกๆ ธุรกิจนั้น ย่อมต้องมีผู้สืบทอดต่อ เพื่อให้กิจการคงอยู่ และเจริญรุ่งเรืองต่อไป ซึ่งธุรกิจโรงสีข้าวก็เช่นกัน ต้องมีผู้สืบทอดและพัฒนาโรงสีให้เจริญการจะเป็นผู้สืบทอดหรือทายาททางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะต้องเผชิญอุปสรรคหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความกดดันจากการถูกจับตามอง อุปสรรคความไม่เข้าใจระหว่างรุ่น รวมถึงการได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลธุรกิจในช่วงวิกฤติ แต่เมื่อโอกาสนั้นมาถึงแล้ว ก็คงต้องตั้งคำถามกันว่า "เรา" จะนำพาความสำเร็จที่รุ่นพ่อแม่สร้างมาให้เติบโตรุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปได้อย่างไร

1. ทลายกำแพงความกดดัน

สิ่งแรกคือการทลายความรู้สึกกดดันที่ต้องเผชิญ ไม่ควรท้อหรือคิดถอดใจ เพราะการถูกเปรียบเทียบความสามารถกับคนรุ่นบุกเบิกเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก่อนที่จะแก้ปัญหา ควรพิสูจน์ความสามารถที่มีให้พ่อแม่ ลูกน้อง ตลอดจนคู่ค้า ยอมรับในความสามารถ ต้องยอมรับปัญหาและยอมรับความจริง เพื่อสร้างกำลังใจที่ดีแก่ตนเองในการฝ่าฟันอุปสรรคด่านแรก

2. สร้างการยอมรับ

ปัญหาที่ผู้บริหารุ่นใหม่มักพบบ่อยๆ คือ การถูกมองว่ายังเด็ก ขาดประสบการณ์ ทำให้มักไม่ได้รับการยอมรับ ผู้บริหารุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับช่วงต่อจากพ่อแม่ จึงควรเริ่มต้นจากการสร้างผลงานจากจุดเล็กๆ ก่อนค่อยขยายไปสู่การพิสูจน์ผลงานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เช่น เริ่มจากการต่อยอดสินค้าที่มีอยู่ให้ประสบความสำเร็จสูงกว่าที่รุ่นพ่อแม่เคยทำไว้ เพื่อให้ทีมงาน ลูกน้อง เห็นว่าเราสามารถทำได้ ซึ่งย่อมดีกว่าการสั่งงานเพียงอย่างเดียว

3. ขยันเรียนรู้ตลอดเวลา

ผู้บริหารรุ่นใหม่ควรทำตัวให้เป็นเหมือนแก้วที่มีน้ำอยู่ครึ่งใบเสมอ เพื่อหมั่นหาประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป รวมทั้งการออกงานสังคม เพื่อสร้างฐานเครือข่ายและพันธมิตรให้กับธุรกิจของเรา เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น และยังเป็นการแสดงศักยภาพในตัวเราให้รุ่นหลังๆได้รู้จักมากขึ้นด้วย


Featured Posts