top of page

ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดไช้ (新正如意 新年发财)

ADS 369.jpg

ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง เฮงๆ รวยๆ ตลอดปีกันนะค่ะ

bottom of page